MODE DIET

Tim i-Humor's picture

Pak Kurdi dengan geram memanggil pelayan restoran.

"Ayam apa ini! Cuma kulit dan tulang saja!"

"Ini bukan kemauan kami, Pak. Sekarang memang trennya, semua ayam melakukan diet supaya kurus."

[Sumber: Buku Pintar Ketawa, 181]

Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. (Keluaran 23:7)

Tinggalkan Komentar