LOBSTER PEMENANG

Tim i-Humor's picture

"Salah satu cakar lobster ini hilang," kata seorang pelanggan sambil bersungut-sungut.

"Lobster-lobster itu bertengkar di dapur dan kadang-kadang saling menggigit cakar masing-masing sampai lepas," jawab si pelayan.

"Kalau begitu, bawa yang ini kembali ke dapur dan berikan aku lobster yang menang!"

"Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." (1 Korintus 10:10)

Sumber: More Good Clean Jokes

Tinggalkan Komentar