KETUA KELAS

Tim i-Humor's picture

Seorang ketua kelas menemui wali kelasnya.

Ketua: Pak, saya protes pada Bapak tentang "outbond" kemarin.

Wali: Kenapa memangnya?

Ketua: Kenapa saya tidak boleh mengikuti "outbond", saya cuma disuruh tunggu kelas.

Wali: Aku mau tanya kepadamu, apa fungsi ketua kelas?

Ketua: Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelas.

Wali: Nah, kamu tahu, kelas kosong tak ada murid. Kamu harus menjaganya dari hal-hal yang tak diinginkan. Betul?

[Sumber: Guruku Super Lucu, hal. 109]

"Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." (Galatia 6:5)

Tinggalkan Komentar