Kuis

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 354

Siapakah orang kuat yang dipilih sejak dalam kandungan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 353

Siapakah yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit serta melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 352

Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada Hagar yang melarikan diri dari majikannya dan memberitahukan kepadanya nama yang akan diberikan kepada anaknya. Siapakah nama anak itu?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 351

Apakah nama dua kota yang penuh dengan dosa yang ditunggangbalikkan oleh hujan belerang dan api yang diturunkan TUHAN dari langit?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 350

Siapakah raja Yehuda yang jahat yang mengakui dosanya kepada Tuhan ketika ia dibawa sebagai tawanan ke Babel?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 349

Sebutkan satu-satunya binatang yang dikutuk oleh Allah!

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 348

Jemaat yang manakah yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 347

Siapakah rasul pertama yang mati syahid pada masa pemerintahan Herodes Agripa I?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 345

Siapakah tukang sihir yang menjadi percaya, kemudian dibaptis oleh Filipus?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 345

Siapakah imam yang dikatakan tidak berbapa dan tidak beribu?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 344

Siapakah yang mendirikan mezbah yang pertama bagi TUHAN?

Tim i-Humor's picture

Kuis e-Humor 343

Benda mengerikan apakah yang dipakukan oleh orang Filistin pada dinding kuil Dagon?

Tinggalkan Komentar