berhitung

PERCUMA SAJA

"Percuma, Pak," kata seorang murid yang putus asa kepada guru bahasa Inggrisnya.

Tim i-Humor's picture

BERHITUNG

Guru :  
Kalau di punggung tangan saya ada 10 lalat dan saya bunuh satu lalat dengan buku, berapa lalat yang tinggal ??
Murid :
Satu lalat ... yang mati

Tinggalkan Komentar