CICAK

Tim i-Humor's picture

Seorang anak SD sedang bernyanyi pada jam pelajaran kesenian.

Guru
:
"Adi tolong nyanyikan satu lagu yang kamu hafal!"
Adi
:
"Cicak-cicak di dinding ..."
Guru
:
"Besarin lagi ...!"
Adi
:
"Buaya-buaya di dinding ..."

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. (1 Korintus 13:11)

Sumber: Ketawaketiwi.

Tinggalkan Komentar