BOLEH MEMILIKI 16 SUAMI

Tim i-Humor's picture

 

Gadis 1
:
"Sekarang aku tahu kenapa wanita Amerika boleh mempunyai 16 suami."
Gadis 2
:
"Ah, masa? Dari mana kamu ambil kesimpulan itu?"
Gadis 1
:
"Coba dengar baik-baik apa yang dikatakan pendeta ketika ia mentahbiskan pernikahan. Ia selalu berkata:´Four better, four worse, four richer, and four poorer."

Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah; (Yakobus 1:19)

Sumber: The Last of the Good Clean Joke Books (Dikumpulkan oleh: Bob Phillips).

Tinggalkan Komentar